Nasiono na ESK2016 we Wrocławiu

Nasiono Records będzie reprezentowało Gdańsk w ramach Europejskiej Stolicy Kultury 2016 we Wrocławiu. Zaproponowane przez nas koncerty i wydarzenia kulturalne zostaną włączone do programu Koalicji Miast – wspólnej inicjatywy Gdańska, Katowic, Lublina, Łodzi i Wrocławia. Celem projektu jest przedstawienie najbardziej charakterystycznych dla każdego z miast narracji w przestrzeni Wrocławia.

Wrocław stanie się sceną, na której spotkają się najlepsze projekty i praktyki kulturowe z każdego z miast Koalicji. Gdańskowi, finalnie, została oddana do dyspozycji kamienica przy Starym Rynku we Wrocławiu.

Do konkursu „Genius Loci” zgłoszono 11 wniosków, z których komisja konkursowa złożona z przedstawicieli wszystkich koalicyjnych miast, najwyżej oceniła projekty Stowarzyszenia Nasiono, Fundacji Transgressive Art, Fundacji Interference i Wojciecha Radtke.

Wkrótce zdradzimy więcej szczegółów!

Koalicja Miast to projekt miast, które ubiegały się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury, a obecnie współpracują z Wrocławiem – zwycięzcą konkursu. Projekt ma na celu prezentacje kulturowe miast na scenie Wrocławia: Gdańska, Katowic, Lublina i Łodzi skupione na najbardziej charakterystycznych dla nich narracjach kulturowych oraz na tym, co stanowi o ich genius loci.

http://www.ikm.gda.pl/2016/03/znamy-kuratorow-prezentacji-gdanska-we-wroclawiu-europejskiej-stolicy-kultury-2016/