Automaty – 19X19

nasiono records 117/2021

PREMIERE: 30th January 2021

music by Automaty
Piotr Czerski – guitar
Jarosław Lipszyc – guitar
Karol Schwarz – bass, synths, drums

recorded, produced by Karol Schwarz

Spotify, iTunes, etc 

O PŁYCIE:
Ideą organizującą ekspresję zespołu Automaty jest rozpuszczenie ego, tzn. żeby nikt nie był post factum pewny które dźwięki grał on; w tym przypadku mgła spowija nawet okoliczności powstania albumu: gdzie byliśmy 19.X.2019? Kim byliśmy 19.X.2019? Jakie słowa i myśli – pytał poeta – były z nami w tej chwili? A świat, jaki był, czym był 19.X.2019? O tym wszystkim można pomyśleć słuchając 19X19 – a można też słuchając nie myśleć niczego, i tylko wydech i wdech, i wydech i wdech.

o zespole:
Na końcu drogi powinna być brama, ale nikt nie mówił, że będzie to bramka logiczna.
Automaty segregują nas, i – jak w każdej hodowli wielkoskalowej – są straty. To my.
Automaty to amorficzny kolektyw czasów spełnionej apokalipsy w składzie Piotr Czerski, Jarosław Lipszyc i Karol Schwarz.