KATALOG ---------- GDZIE JEST KASA?! ---------- ABOUT


Subscribe to Na Siano mailing list

* indicates required
Na Siano to sublabel nasiono records. Powstał w wyniku udanego zarejestrowania dwudziestu koncertów jakie odbyły się w pewnej stodole na Kaszubach, podczas okolicznościowej imprezy Na Siano Sunrise*. Zapewniamy jednak, że nie będziemy się ograniczać do nagrań zarejestrowanych w stodole. Będziemy tu publikować różne szaleństwa, nie tylko z Trójmiasta i okolic.


Na Siano Sunrise* - niepubliczny biwako-festiwal (lub też agrofestiwal - jak kto woli), który powstał w celu zbierania środków na remont dachu stodoły położonej w pewnej wsi na Kaszubach. Stodoła ma dla nas znaczenie szczególne. Zarejestrowano w niej płyty The Sunlit Earth (Between The Lines), Band A (Live at Na Siano Sunrise), 7faz (A,B,C,D,E,F,G), czy Dub Zespół. W domu obok nagrano płyty KSAS (100 filmów), Prawatt (Half £oś), czy Szelest Spadaj±cych Papierków (Kletnictwo).

kontakt: nasianoSHIFT+2nasiono.net


[ENGLISH]


Na Siano is a sublabel of nasiono records. It emerged as a result of a successful recording of 20 gigs, which took place at a particular barn in Kashubia, during the unofficial Na Siano Sunrise* event in 2015. However, we ensure you our catalogue will not be limited to the recordings from the barn. We will publish various follies here, not only from Tricity and its surroundings.

Na Siano Sunrise* - a non-public summer camp festival (or an agro-festival if you prefer) which was developed to gather money to renovate the roof of a barn in a certain Kashubian village. The barn is particularly important to us. Many albums were recorded there: The Sunlit Earth (Between The Lines), Band A (Live at Na Siano Sunrise), 7faz (A,B,C,D,E,F,G), or Dub Zespół. Also some albums were recorded at the house nearby: KSAS (100 filmów), Prawatt (Half £oś), or Szelest Spadaj±cych Papierków (Kletnictwo).

contact: nasianoSHIFT+2nasiono.net